"Toner i STRÖMBACKA"

Toner i Strömbacka - Tobias Larsson med Gäster
Alla onsdagar från 26/6-14/8-2019
Kl.19-22, Entré 120kr
Café öppet och arrangör
Boka gärna bord till kvällen. Tel. 070-688 27 45

Tobias Larsson: Musiker "Glesbygds Tobbe".